Næsehorn er de store dyr på savannen

Næsehorn og de bedste af deres venner.

Her er uddybende version af historien om næsehorn i Afria og Asien. Lad os begynde med næsehornets inponerende karakteristika.

 1. Temperament: Generelt betragtes næsehorn som fredelige dyr, der undgår konflikter, medmindre de føler sig truet eller provokeret. De foretrækker normalt at undgå konfrontationer og vil ofte flygte fra potentielle trusler. Dog kan næsehorn som art  være aggressive, især hvis de føler sig truet eller forsvarer deres territorium eller afkom. Under sådanne omstændigheder kan de blive farlige for mennesker og andre dyr omkring dem. That is life.
 2. Livslængde: Livslængden kan variere afhængigt af arten og de livsbetingelser, de lever under. Generelt kan næsehornet i naturen forvente at leve mellem 35 og 50 år. Dog kan faktorer som føde, sygdomme, krybskytteri og tab af levesteder påvirke deres overlevelse. I fangenskab kan næsehornet leve længere, da de er beskyttet mod visse trusler og har adgang til sund kost og medicinsk behandling.
 3. Habitat: Rhinos, engelsk for næsehornet, bebor en række forskellige habitater, herunder savanner, græsarealer, skove, vådområder og sumpområder. Deres præfererede habitat kan variere afhængigt af arten og tilgængeligheden af føde og vand. Næsehornet er normalt tilpasset til et liv i områder med tæt vegetation, hvor de kan finde tilstrækkeligt med føde og skjul.
 4. Lande: De findes primært i lande som Sydafrika, Namibia, Kenya, Zimbabwe, Tanzania, Uganda og Eswatini. Asiatiske næsehorn er hjemmehørende i lande som Indien, Nepal, Bhutan, Indonesien (Sumatra) og Malaysia (Borneo). Disse lande har forskellige naturlige habitater, der understøtter forskellige næsehornarter.
 5. Føde: Som planteædere spiser næsehornet primært græs, buske, grene og løv. Deres diæt kan variere afhængigt af årstiden og tilgængeligheden af føde i deres habitat. Næsehornet er normalt græsædere, men de kan også spise en række forskellige planter, afhængigt af deres præferencer og tilgængeligheden af føde.
 6. Livsstil: Næsehorn er normalt solitære dyr, der foretrækker at leve alene eller i små grupper. De er territoriale og markerer deres territorium med urin, ekskrementer og gødningsbunker. Nogle arter, som det hvide næsehorn, er mere tilbøjelige til at leve i større grupper, især under gunstige betingelser med rigelig føde og vand.
 7. Fysisk karakteristika: Næsehornet er kendetegnet ved sin massive krop, tisl over 100 kilo, korte lemmer og karakteristiske næsehorn på deres snuder. Deres hud er tyk og beskytter dem mod skader og insektbid. De har også et kraftigt horn på næsen, der består af keratin, det samme materiale som menneskers negle og hår. Dette horn bruges normalt til at forsvare sig mod rovdyr og rivaliserende næsehorn og har også ceremoniel og symbolisk betydning i visse kulturer.

Disse karakteristika gør næsehornet til unikke og fascinerende dyr, men de står desværre over for alvorlige trusler som krybskytteri og tab af levesteder, hvilket har resulteret i tilbagegangen for mange næsehornarter. Effektive bevaringsindsatser og forvaltningsforanstaltninger er derfor afgørende for at sikre deres overlevelse på lang sigt.

Hvor meget vejer et næsehorn?

Vægten af næsehorn varierer afhængigt af arten og individet. Her er nogle generelle oplysninger om vægten af forskellige næsehornarter:

1. Hvide næsehorn (også kendt som brednæsehorn): Voksne hvide næsehorn kan veje mellem 1.400 og 2.300 kilogram, selvom nogle store hanner kan veje mere end 2.500 kilogram.

White rhino

2. Sorte næsehorn: Voksne sorte næsehorn vejer typisk mellem 800 og 1.400 kilogram, selvom vægten kan variere afhængigt af køn, alder og individuelle forskelle.

Black rhino

3. Sumatra-næsehorn: Sumatra-næsehorn er den mindste af de asiatiske næsehornarter og vejer typisk mellem 500 og 800 kilogram.

Sumatra-næsehorn

4. Java-næsehorn: Java-næsehorn er også en af de mindre næsehornarter og vejer typisk mellem 900 og 1.400 kilogram.

Java-næsehorn

Det skal bemærkes, at disse vægtområder er baseret på gennemsnitlige værdier, og der kan være betydelige individuelle forskelle. Desuden kan vægten af næsehorn også variere afhængigt af faktorer som alder, køn, sundhedstilstand og fødeindtagelse.

Hvor store er næsehorn?

Næsehorn er normalt ikke målt i højde på samme måde som for eksempel giraffer eller elefanter. Deres størrelse beskrives typisk ved deres længde og skulderhøjde. Her er nogle generelle oplysninger om skulderhøjden på forskellige næsehornarter:

 1. Hvide næsehorn: Skulderhøjden på voksne hvide næsehorn kan typisk variere mellem 1,7 og 2 meter.
 2. Sorte næsehorn: Voksne sorte næsehorn har normalt en skulderhøjde på omkring 1,4 til 1,8 meter.
 3. Sumatra-næsehorn: Skulderhøjden på Sumatra-næsehorn ligger typisk mellem 1,2 og 1,5 meter.
 4. Java-næsehorn: Java-næsehorn har normalt en skulderhøjde på omkring 1,2 til 1,4 meter.

Disse skulderhøjder er generelle gennemsnitsværdier og kan variere afhængigt af individuelle forskelle, såsom køn, alder og genetik. Det er også vigtigt at bemærke, at næsehornene har en kraftig krop med en robust bygning og korte ben, hvilket giver dem et karakteristisk udseende og en imponerende tilstedeværelse.

Er næsehorn hurtige?

Næsehorn er ikke kendt for deres hurtighed, men de kan være temmelig hurtige på kortere afstande, især når de føler sig truede eller er i jagt. Her er nogle generelle oplysninger om næsehorns hastighed:

 1. Hvide næsehorn: Selvom de ikke er særligt hurtige løbere, kan hvide næsehorn nå hastigheder på op til 50 km/t (ca. 31 mph) i korte udbrud, især når de føler sig truet eller er i jagt.
 2. Sorte næsehorn: Sorte næsehorn er generelt hurtigere og mere adrætte end hvide næsehorn. De kan nå hastigheder på op til 55 km/t (ca. 34 mph) i korte sprint.
 3. Sumatra-næsehorn og Java-næsehorn: Disse asiatiske næsehornarter er mindre og generelt langsommere end deres afrikanske slægtninge. De kan dog stadig nå en betydelig hastighed, når de føler sig truet eller er i fare.

Næsehorn er normalt ikke kendt for deres lange løbeafstande som for eksempel geparder eller antiloper, men de har en imponerende styrke og kan være hurtige nok til at undslippe potentielle farer eller angribe deres bytte. Deres kraftige krop og massive størrelse giver dem også en vis beskyttelse mod rovdyr, selvom de stadig er sårbare over for trusler som krybskytteri og tab af levesteder.

Hviilke trusler møder næsehorn i vor tid ?

Næsehorn står over for flere trusler, både naturlige og menneskeskabte. Her er nogle af de vigtigste:

 1. Krybskytteri: Krybskytteri er en af de mest alvorlige trusler mod næsehorn. Deres horn er eftertragtede på det sorte marked og sælges til brug i traditionel asiatisk medicin samt til smykker og dekorative genstande. Selvom handelen med næsehornshorn er ulovlig, fortsætter krybskytteri stadig på grund af den høje profit, det kan generere.
 2. Tab af levesteder: Ødelæggelse af naturlige levesteder på grund af skovrydning, landbrug, minedrift og byudvikling truer også næsehorn. Dette reducerer tilgængeligheden af egnede levesteder og fragmenterer populationerne, hvilket gør dem mere sårbare over for andre trusler som jagt og sygdomme.
 3. Konflikter med mennesker: Der er også konflikter mellem næsehorn og mennesker, især i områder, hvor menneskelig udvikling sker tæt på næsehornenes naturlige habitater. Dette kan føre til tab af liv og ejendom på begge sider og skabe negative holdninger over for næsehornenes bevarelse.
 4. Sygdomme: Sygdomme, især dem der overføres fra kvæg, kan udgøre en trussel mod næsehornpopulationerne. Dette kan omfatte sygdomme som miltbrand og tuberkulose, der kan sprede sig til næsehorn fra kvæg, der græsser i nærheden af næsehornenes levesteder.
 5. Klimaændringer: Klimaændringer kan også påvirke næsehornenes levesteder ved at ændre vegetationen og tilgængeligheden af vand og føde. Dette kan påvirke næsehornenes overlevelse og føre til yderligere fragmentering af deres populationer.

Disse trusler arbejder sammen for at underminere næsehornets overlevelse og har resulteret i en betydelig tilbagegang i antallet af næsehorn verden over. Effektive bevaringsindsatser og internationalt samarbejde er nødvendige for at beskytte disse majestætiske dyr og sikre deres overlevelse på lang sigt.

Hvor mange næsehorn er der tilbage?

Antallet af næsehorn i Afrika og Asien varierer afhængigt af arten og regionen. Her er en oversigt over de seneste skønnede tal:

Afrika:

 1. Hvide næsehorn: Den største bestand af hvide næsehorn findes primært i Sydafrika, hvor der er omkring 18.000 individer. Mindre bestande findes også i lande som Namibia, Zimbabwe, Kenya og Uganda.
 2. Sorte næsehorn: Den aktuelle bestand af sorte næsehorn i Afrika er skønnet til at være omkring 5.000 individer. De findes primært i lande som Sydafrika, Namibia, Kenya, Zimbabwe og Tanzania.

Asien:

 1. Sumatra-næsehorn: Sumatra-næsehorn er den mest truede næsehornart, og den aktuelle bestand anslås at være under 80 individer. De findes primært i Indonesien, på øen Sumatra.
 2. Javan-næsehorn: Der er skønsmæssigt mellem 60 og 70 javan-næsehorn tilbage i verden. De findes primært i Indonesien, på øen Java.
 3. Indiske næsehorn: Den største bestand af indiske næsehorn findes i Indien, primært i Kaziranga National Park, og er skønnet til at være omkring 2.500 individer. Der er også mindre bestande i Nepal og Bhutan.

Det er vigtigt at bemærke, at disse tal er skøn baseret på data fra forskellige bevaringsorganisationer og myndigheder og kan ændre sig over tid på grund af faktorer som krybskytteri, tab af levesteder og bevaringsindsatser. Derudover kan nøjagtige bestandstal være vanskelige at bestemme præcist på grund af den store størrelse og det vanskelige terræn i nogle af næsehornenes naturlige levesteder.

Redd Rhinos International: Redd Rhinos International er en velgørenhedsorganisation med base i Storbritannien, der arbejder på at bevare truede næsehorn i Afrika og Asien. De støtter en række bevarelsesinitiativer, herunder anti-krybskytteri, habitatbeskyttelse og projekter med lokalsamfundet.

International Rhino Foundation (IRF): International Rhino Foundation er en non-profit organisation dedikeret til bevarelse af næsehorn over hele verden. De støtter feltoptimismer i vigtige næsehornshabitater, udfører videnskabelig forskning og samarbejder med lokale samfund for at fremme næsehornbevarelse.

WWF Rhino Conservation Program: Verdensnaturfonden (WWF) har et dedikeret Rhino Conservation Program, der fokuserer på at beskytte næsehornspopulationer og deres levesteder. De arbejder med lokale samfund, regeringer og andre interessenter for at tackle trusler som krybskytteri, habitatødelæggelse og ulovlig handel med dyreliv.

African Wildlife Foundation (AWF): Den Afrikanske Dyrelivsfond er forpligtet til at bevare Afrikas dyreliv og naturområder, herunder næsehorn. De støtter en række bevarelsesinitiativer på tværs af Afrika, herunder habitatbeskyttelse, anti-krybskytteri og samfundsudviklingsprojekter.

Ol Pejeta Conservancy: Ol Pejeta Conservancy i Kenya er et af de største sorte næsehorn reservater i Østafrika. De er aktivt involveret i næsehornbevarelse, herunder avls- og genudsætningsprogrammer samt anti-krybskytteri og samfundsudviklingsprojekter.

Wildlife Conservation Society (WCS): Wildlife Conservation Society arbejder på at bevare dyreliv og vilde steder over hele verden, herunder næsehornshabitater i Afrika og Asien. De støtter projekter for feltbevarelse, videnskabelig forskning og politisk advocacy for at beskytte næsehorn og andre truede arter.

Disse organisationer er blot nogle få eksempler på de mange grupper, der arbejder utrætteligt for at sikre næsehornenes overlevelse og beskytte dem mod udryddelse. Donationer, frivilligt arbejde og udbredelse af kendskabet til deres bestræbelser kan alle gøre en betydelig forskel i støtten til næsehornbevarelse.

Safari i Sydafrika, du kan se the big five

Safari i Sydafrika – de imponerende safariture

 

Nyeste Rejseartikler